Samspill

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

Mestring

Barnet lærer å spille et instrument, utvikler seg hele tiden og opplever mestring.

Fellesskap

Barna er gode med hverandre, og skaper vennskap for livet på øving, turer, kurs, semiarer.

Alle er med

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

Trygghet

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.

Hvilket instrument liker du?

Her kommer det mer om instrumentene i korpset....


Trøndersk Mesterskap 2023
Hovedkorpset med dirigent Geir Olav Aslaksen i spissen spilte for første gang i 1. divisjon på Trøndersk Mesterskap, og ble belønnet med en fantastisk 3. plass!
Søk
Driftes av Styreportalen AS