HOVEDKORPSET

Hovedkorpset spiller på Maritim Sikkerhetsdag på Grilstad Marina

HOVEDKORPSET

Etter to år som junior flyttes du opp i hovedkorpset.

Hovedkorpset består av ca. 40 musikanter fra 11-19 år, som har øving hver onsdag fra 18:00 - 20:00. 

Hovedkorpset deltar på Trøndersk Mesterskap i Olavshallen hvert år. I 2022 vant vi 2. divisjon, og stilte derfor i 1. divisjon i 2023, hvor vi fikk 3. plass.

I tillegg til konserter og seminarer gjennom året, har hovedkorpset faste oppdrag som spilling for konfirmanter i Ranheim kirke i mai, og spilling på julegudstjeneste julaften.

Hovedkorpset legger stor vekt på det sosiale og å bli kjent på tvers av alder og instrumentgrupper.

Uniformsbeskrivelse for hovedkorpset:


Søk
Driftes av Styreportalen AS