Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa spiller ved Ranheim helse- og velferdssenter

Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa (RUSK) betår av de eldste korpsmedlemmene. Her kan du bli med fra du starter på ungdomsskolen.

Ungdomsgruppa har egen øving etter ordinær korpsøvelse (kl. 20:15 - 21:00) annenhver onsdag.

I tillegg har ungdomsgruppa egne oppdrag, for eksempel nissespilling eller deltakelse på ulike arrangementer i nærområdet.


Søk
Driftes av Styreportalen AS